Off Concurs

L’OFF Concurs és el programa d’activitats educatives i divulgatives que l’associació Amics Cambra Romànica organitza paral·lelament al cicle i al concurs: xerrades, visites, debats...

La seva programació es publicarà en aquesta pàgina al llarg de les diferents edicions.